Investera i fastigheter - öka din avkastning med hjälp av crowdfunding

investera i fastigheter

Crowdfunding är en finansieringsmetod där en stor grupp människor, ofta via internet, bidrar med pengar för att finansiera en idé, projekt eller verksamhet. Många gånger handlar det om att investera i företag eller projekt i ett tidigt skede, i utbyte mot en viss belöning eller framtida avkastning. Crowdfunding kan användas för att finansiera många olika typer av projekt, inklusive konst, teknik, entreprenörskap och fastighetsinvesteringar.

Det finns flera olika typer av crowdfunding, inklusive donation-based crowdfunding, reward-based crowdfunding, equity crowdfunding och debt crowdfunding. Donation-based crowdfunding innebär att personer donerar pengar utan att förvänta sig någon form av belöning eller avkastning. Reward-based crowdfunding innebär att personer bidrar med pengar och får en belöning i utbyte, som kan vara ett produkt eller en tjänst. Equity crowdfunding innebär att personer köper aktier i ett företag och debt crowdfunding innebär att personer lånar pengar till ett företag och får ränta på sin investering.

Innehållsförteckning

Upptäck de mest populära crowdfundingsplattformarna för fastighetsinvesteringar

upptäck det populära med att investera i fastigheter

Tessin: En plattform för att investera i fastighetslån med en historisk avkastning på 8,4%

Investera i fastigheter - Tessin
1.

Tessin är en plattform som gör det möjligt för investerare att komma in på fastighetsmarknaden på ett enkelt sätt. Med Tessin kan du investera i fastighetslån och få räntebetalningar på mellan 7% och 13% per år. Du får möjlighet att investera i lån med underliggande säkerheter, med en historisk avkastning på 8,4%. På Tessin finns det ingen avgift och det är ett bra alternativ till börsen. Trots att Tessin har en historisk avkastning på 8,4%, kan din investering både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Tessin grundades 2014 av Jonas Björkman, Erik Nordin och Niels Bosma, som såg en möjlighet att skapa en tjänst som kopplar samman investerare och fastighetsutvecklare. Sedan starten har många fastighetsprojekt genomförts via Tessin, som har blivit en av de största plattformarna för fastighetsinvesteringar i Norden.

-Genom att investera i räntebärande fastighetslån kan du uppnå exponering mot fastighetsmarknaden samtidigt som du bidrar till att bygga upp ett bättre Sverige.
-Dessa lån har underliggande säkerheter och har historiskt sett genererat en genomsnittlig avkastning på 8,4%. Dessutom är detta en bra alternativ till att investera på börsen, eftersom det inte finns några avgifter eller mellanhänder involverade.

Läs mer om Tessin

Kameo: En enkel väg till investeringar i fastigheter

Investera i fastigheter - Kameo
2.

Är du intresserad av att investera i fastigheter utan att behöva lägga ner stora summor pengar? Kameo kan vara rätt val för dig. Det skandinaviska företaget grundades 2014 och erbjuder en plattform där fastighetsutvecklare och investerare kan mötas. Du kan investera i olika fastighetsprojekt från 500 kronor och få en årlig ränta på 5-15%*. Kameo är en av Skandinaviens största investeringsplattformar för fastigheter och har över 30 000 investerare. Plattformen är enkelt att använda och det finns ingen kostnad för investeraren. Det är en bra alternativ till börsen och kan vara ett smart sätt att diversifiera din portfölj. Tänk dock på att historisk avkastning inte är en garanti för framtiden och att din investering kan öka eller minska i värde. Du kan inte heller vara säker på att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

- Du lånar ut pengar till fastighetsprojekt och får ränta varje månad
- Inga avgifter
- Investera i projekt från 500 kronor

Läs mer om Kameo

Hur fungerar crowdfunding för fastighetsinvesteringar?

En man sitter på en sten och tänker hur han ska investera i fastigheter

Crowdfunding för fastighetsinvesteringar fungerar på ungefär samma sätt som andra typer av crowdfunding. Människor som är intresserade av att investera i fastigheter kan gå med på en crowdfundingplattform som specialiserar sig på fastighetsinvesteringar. Därefter kan de söka igenom olika fastighetsprojekt som är tillgängliga för investering och välja det projekt som de är intresserade av att investera i.

Vanligtvis krävs det en minimuminvestering, och investerarna kan välja att investera en viss summa pengar i projektet. När det har samlat tillräckligt med investeringar för att gå vidare, så kommer projektet att genomföras. I många fall kan investerarna förvänta sig en viss avkastning på sin investering, antingen genom att få tillbaka sina pengar med ränta eller genom att få en andel av vinsten från projektet.

Det är viktigt att notera att investeringar via crowdfunding, inklusive fastighetsinvesteringar, innebär en viss risk. Det finns ingen garanti för att investerarna kommer att få tillbaka sina pengar eller att projektet kommer att vara framgångsrikt. Därför är det viktigt att göra noggrann research om projektet och företaget innan man investerar och att förstå riskerna som finns.

Fördelar med att investera i fastigheter via crowdfunding

Fördelarna med att investera i fastigheter. Glad kvinna kommer underfund med hur hon går tillväga.
 

Det finns många fördelar med att investera i fastigheter via crowdfunding:

 1. Möjligheten att investera med låga belopp: Många gånger krävs det bara en minimuminvestering för att delta i ett fastighetsprojekt via crowdfunding, vilket gör det möjligt för investerare att delta även om de inte har mycket pengar att investera.

 2. Möjligheten att diversifiera sin portfölj: Genom att investera i flera olika fastighetsprojekt, kan investerare diversifiera sin portfölj och minska risken för förlust på en enskild investering.

 3. Enkelhet och bekvämlighet: Crowdfundingplattformar gör det enkelt och bekvämt för investerare att söka igenom olika fastighetsprojekt och investera online, utan att behöva hantera komplicerade papper eller fysiska möten.

 4. Möjlighet att investera i projekt i tidigt skede: Många gånger kan investerare på crowdfundingplattformar investera i projekt i ett tidigt skede, vilket kan ge möjlighet till högre avkastning på investeringen om projektet blir framgångsrikt.

 5. Möjlighet att investera i olika typer av projekt: Crowdfundingplattformar kan ge investerare möjlighet att investera i många olika typer av fastighetsprojekt, såsom nybyggnationer, renoveringar och förvaltning av befintliga fastigheter.

Möjligheten att investera med låga belopp

En annan fördel med att investera i fastigheter via crowdfunding är att det kan ge investerare möjlighet att diversifiera sin portfölj. Diversifiering innebär att man sprider sina investeringar över olika tillgångar och branscher, för att minska risken för förlust på en enskild investering.

Genom att investera i flera olika fastighetsprojekt via crowdfunding, kan investerare diversifiera sin portfölj och minska risken för förlust på en enskild investering. Detta är särskilt viktigt eftersom investeringar i fastigheter kan vara sårbara för faktorer som rådande marknadsförhållanden, räntor och lokala ekonomiska förhållanden. Genom att diversifiera sin portfölj kan investerare minimera risken för förlust på sin fastighetsinvestering.

Enkelhet och bekvämlighet

Crowdfundingplattformar gör det enkelt och bekvämt för investerare att söka igenom olika fastighetsprojekt och investera online, utan att behöva hantera komplicerade papper eller fysiska möten. Investerare kan enkelt söka igenom olika projekt, läsa om de olika projekten och investera på några få minuter genom att använda sin dator eller mobiltelefon.

Detta kan vara särskilt attraktivt för investerare som inte har möjlighet att delta i traditionella fastighetsinvesteringar på grund av tidsbrist eller avstånd, eller för investerare som vill ha enkel åtkomst till många olika fastighetsprojekt. Genom att använda en crowdfundingplattform kan investerare också undvika att behöva hantera papper och administration som kan vara förknippade med traditionella fastighetsinvesteringar.

Nackdelar med att investera i fastigheter via crowdfunding

Nackdelar med att investera i fastigheter. Kvinna har påse över huvudet som symboliserar en ledsen min.

Högre risk jämfört med traditionella investeringar

Det är viktigt att notera att investeringar i fastigheter via crowdfunding innebär en viss risk, och att riskerna kan vara högre än vad som är fallet för traditionella fastighetsinvesteringar. Detta beror på att investeringar via crowdfunding ofta innebär att man investerar i projekt i ett tidigt skede, då det fortfarande finns en viss osäkerhet kring om projektet kommer att bli framgångsrikt.

Det finns också en risk för att projektet kan försenas eller stötas på problem under genomförandet, vilket kan påverka investerarnas avkastning. Investerare bör därför vara medvetna om att investeringar i fastigheter via crowdfunding innebär en viss risk och att det inte finns någon garanti för att man kommer att få tillbaka sin investering eller att projektet kommer att vara framgångsrikt.

Möjlighet för förseningar och problem med projektet

Det är möjligt att projekt som finansieras via crowdfunding kan försenas eller stötas på problem under genomförandet. Detta kan bero på många olika faktorer, inklusive tekniska problem, byggförseningar, förändringar i marknadsförhållanden eller andra oberoende händelser.

Om det uppstår förseningar eller problem med projektet, kan det påverka investerarnas avkastning eller möjligheten att få tillbaka sin investering. Därför är det viktigt att investerare är medvetna om att det finns en risk för förseningar och problem när man investerar i fastigheter via crowdfunding, och att de bör vara beredda på att möta dessa utmaningar om de uppstår.

 

Mindre kontroll över investeringen

När man investerar i fastigheter via crowdfunding, har investerare ofta mindre kontroll över investeringen jämfört med traditionella fastighetsinvesteringar. Detta beror på att investerarna bara äger en liten andel av projektet och att de inte har samma möjlighet att påverka beslut om projektet som de skulle ha om de ägde hela projektet.

Detta kan vara särskilt utmanande för investerare som är van vid att ha mer kontroll över sina investeringar och som föredrar att vara mer involverade i beslutsfattandet. Investerare bör därför vara medvetna om att investeringar i fastigheter via crowdfunding kan innebära mindre kontroll över investeringen och att de bör vara beredda på att lita på företaget och projektledningen att hantera projektet på ett ansvarsfullt sätt.

Tips för att investera i fastigheter via crowdfunding

tips & tricks när du investerar i fastigheter

Gör noggrann research om företaget och projektet

 1. Gör noggrann research om företaget och projektet: Se till att du gör noggrann research om företaget som genomför projektet och projektet självt, inklusive att läsa igenom all tillgänglig information om projektet och att ställa frågor till företaget och projektledningen.

 2. Överväg att investera i flera olika projekt för att diversifiera din portfölj: Genom att investera i flera olika projekt, kan du diversifiera din portfölj och minska risken för förlust på en enskild investering.

 3. Förstå de olika typerna av fastighetsprojekt som finns tillgängliga för investering: Det finns många olika typer av fastighetsprojekt som finns tillgängliga för investering via crowdfunding, inklusive nybyggnationer, renoveringar och förvaltning av befintliga fastigheter. Se till att du förstår de olika alternativen och välj det projekt som du känner dig mest bekväm med.

 4. Var medveten om riskerna: Investeringar i fastigheter via crowdfunding innebär en viss risk och det är viktigt att vara medveten om detta innan du investerar. Se till att du förstår riskerna och att du har råd att förlora din investering, om det skulle hända.

 5. Överväg att använda en oberoende rådgivare: Om du känner dig osäker på hur du ska välja rätt projekt eller om du bara vill ha mer information om processen, kan det vara bra att använda en oberoende rådgivare eller att rådfråga en finansiell rådgivare.

 6. Var tålmodig: Investeringar i fastigheter via crowdfunding kan ta tid att ge avkastning, så det är viktigt att vara tålmodig och att inte förvänta sig snabba vinster. Se till att du har en långsiktig strategi och att du är beredd att vänta på att projektet ska ge avkastning.

Överväg att investera i flera olika projekt för att diversifiera din portfölj

Det kan vara en bra idé att överväga att investera i flera olika projekt för att diversifiera din portfölj när du investerar i fastigheter via crowdfunding. Diversifiering innebär att man sprider sina investeringar över olika tillgångar och branscher, för att minska risken för förlust på en enskild investering.

Genom att investera i flera olika fastighetsprojekt via crowdfunding, kan investerare diversifiera sin portfölj och minska risken för förlust på en enskild investering. Detta är särskilt viktigt eftersom investeringar i fastigheter kan vara sårbara för faktorer som rådande marknadsförhållanden, räntor och lokala ekonomiska förhållanden. Genom att diversifiera sin portfölj kan investerare minimera risken för förlust på sin fastighetsinvestering.

Förstå de olika typerna av fastighetsprojekt som finns tillgängliga för investering

Det finns många olika typer av fastighetsprojekt som finns tillgängliga för investering via crowdfunding, inklusive nybyggnationer, renoveringar och förvaltning av befintliga fastigheter. Det är viktigt att investerare förstår de olika alternativen och väljer det projekt som de känner sig mest bekväma med.

Här är några exempel på olika typer av fastighetsprojekt som kan finnas tillgängliga för investering via crowdfunding:

 1. Nybyggnationer: Detta innebär att man bygger en ny fastighet från grunden, vilket kan vara ett komplext och tidskrävande projekt. Investeringar i nybyggnationer kan ge god avkastning, men det är också en högre risk jämfört med att investera i befintliga fastigheter.

 2. Renoveringar: Renoveringar innebär att man gör om eller förbättrar en befintlig fastighet. Detta kan vara ett lönsammare projekt än nybyggnationer, men det kan också vara mer tidskrävande och det finns en viss risk att man stöter på oväntade problem under renoveringen.

 3. Förvaltning av befintliga fastigheter: Detta innebär att man investerar i en befintlig fastighet som redan är byggd och som man sedan förvaltar och eventuellt renoverar för att öka värdet. Detta kan vara ett lägre riskprojekt jämfört med nybyggnationer eller renoveringar, men avkastningen kan också vara lägre.

  Det är viktigt att investerare först år att förstå de olika typerna av fastighetsprojekt som finns tillgängliga för investering, inklusive fördelarna och riskerna för varje projekt. Detta kan hjälpa investerare att välja det projekt som passar deras personliga investeringsstrategi bäst. Det kan också vara bra att prata med en finansiell rådgivare eller en oberoende rådgivare om vilka typer av projekt som kan vara lämpliga för din portfölj och dina investeringsmål.

Sammanfattning

person håller upp papper framför ansiktet som visar sammanfattningen av att investera i fastigheter

Crowdfunding kan vara en bra investeringsmöjlighet, men det är viktigt att förstå riskerna och göra noggrann research innan man investerar.

Det är viktigt att notera att investeringar i fastigheter via crowdfunding innebär en viss risk, och att det är viktigt att vara medveten om dessa risker innan man investerar. Det är också viktigt att göra noggrann research om företaget och projektet, så att man kan få en bättre förståelse för hur projektet fungerar och vad man kan förvänta sig av sin investering.

Genom att göra noggrann research och vara medveten om riskerna, kan investerare fatta informerade beslut om sina investeringar i fastigheter via crowdfunding, och minska risken för förlust på sin investering.