Utdelningsaktier 2023 Investera i utdelningsaktier: En källa till passiv inkomst

Vi på bästaIndexfonder.se anser starkt att indexfonder och utdelningsaktier är utmärkta investeringsalternativ för många investerare. Indexfonder erbjuder en bred exponering mot marknaden och minskar risken genom diversifiering, medan utdelningsaktier ger en stabil inkomstkälla och potential för långsiktig tillväxt. Denna kombination av låga kostnader, riskminimering och inkomstgenerering gör indexfonder och utdelningsaktier till en central del av en välbalanserad investeringsportfölj. För de som har stor inblick i aktiemarknaden och söker spänning finns det andra alternativ att utforska.

För att påbörja din investering i utdelningsaktier har vi sammansatt en lista med tre plattformar nedan.

Person går igenom avkastningen på utdelningsaktier för att avgöra vilka steg som behöver tas.

Definition och översikt

Utdelningsaktier representerar ägarandelar i företag som regelbundet betalar ut en del av sina vinster till aktieägarna. Dessa aktier tillhör vanligtvis väletablerade företag som delar ut en konstant eller växande summa pengar över tid. Typiskt sett är genomsnittlig direktavkastning för utdelningsaktier i toppskiktet omkring 12,69%. Företagen som betalar utdelning tenderar att vara mogna, vilket ofta innebär att deras dagar av snabb tillväxt ligger bakom dem. Detta kan göra dem mindre eftertraktade än mer riskfyllda tillväxtaktier för vissa investerare, men det där grundar sig givetvis i din investeringsstrategi. 

Attraktionen av utdelningsaktier i investeringsportföljer

Utdelningsaktier balanserar bristen på tillväxtpotential med respektabla, pålitliga avkastningar. De utdelningar som betalas ut kan återinvesteras för att köpa fler aktier i samma företag, vilket kan leda till en snabb värdeökning genom ränta-på-ränta-effekten. Denna strategi kan kraftigt förbättra investeringens avkastning; historiskt sett har den totala årliga avkastningen för S&P 500, inklusive utdelningar, varit cirka två procentenheter högre än indexets årliga värdeförändring.

Investeringar i utdelningsaktier kräver mer arbete från investeraren, i form av forskning för att säkerställa att varje aktie passar in i den övergripande portföljen. Genom att välja individuella utdelningsaktier kan investerare bygga en skräddarsydd portfölj som kan erbjuda högre avkastning än en utdelningsfond. Dessutom kan kostnaderna vara lägre med utdelningsaktier, eftersom börshandlade fonder (ETF) och indexfonder tar ut en årlig avgift, kallad förvaltningsavgift, från investerarna.

Det är viktigt att noggrant granska säkerheten hos utdelningen när man väljer utdelningsaktier. Utdelningar över 4% bör undersökas noggrant, och de som överstiger 10% anses vara mycket riskfyllda. En alltför hög utdelningsavkastning kan indikera att utbetalningen inte är hållbar, eller att investerare säljer av aktien, vilket driver ned dess kurs och ökar utdelningsavkastningen som en följd. Det är också viktigt att komma ihåg att utdelningar i skattepliktiga mäklarkonton leder till skattskyldighet under det år utdelningarna sker, till skillnad från aktier som inte betalar utdelningar vars beskattning främst sker när aktien säljs.

Innehållsförteckning

Konceptet direktavkastning (DA)

black flat screen computer monitor

Definition och beräkning av direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på den relativa attraktiviteten hos olika utdelningsaktier. Det indikerar avkastningen en investerare kan förvänta sig genom att köpa en aktie. Direktavkastningen är relationen mellan en akties årliga utdelning och dess nuvarande aktiekurs. Direktavkastningen varierar kontinuerligt eftersom aktiekursen fluktuerar.

För att beräkna direktavkastningen divideras den årliga utdelningen med aktiens nuvarande kurs. Till exempel, om en aktie kostar 50 dollar och ger en årlig utdelning på 1 dollar, blir utdelningsavkastningen 2%.

Förståelse för dess betydelse i investeringar

Direktavkastningen är en viktig faktor för investerare, då den representerar den årliga avkastning en aktie ger i form av utdelning. Investeringar i högutdelande aktier kräver dock noggrann granskning av företagets historik av utdelningsbetalningar. Endast företag med en kontinuerlig historik av stadigt ökande utdelningar under minst 20 år bör övervägas.

Ett klassiskt exempel är subprimelånekrisen 2007-2009, då vissa företag visade direktavkastningar på 10-20% på grund av kraftigt fallande aktiekurser, vilket resulterade i en högre direktavkastning. Därför bör investerare vara försiktiga med aktier som verkar lockande enbart på grund av en hög direktavkastning.

När man analyserar aktier med hög direktavkastning är det viktigt att förstå varför avkastningen är så hög. En hög direktavkastning kan antingen bero på en fallande aktiekurs eller en hög utdelning. Till exempel, om en akties kurs faller från 50 till 20 dollar, men utdelningen på 1 dollar bibehålls, ökar direktavkastningen till 5%. Även om detta kan vara attraktivt för vissa investerare, kan det vara en värdefälla.

Direktavkastningen bör vara en viktig övervägande för investerare som söker inkomst från utdelningsaktier. En direktavkastning på åtminstone 3% rekommenderas. De flesta aktier med en direktavkastning på 10% eller högre är mycket riskfyllda, eftersom en utdelningsminskning är trolig.

En annan aspekt att beakta är att företag vanligtvis fortsätter att betala utdelningar under hela ekonomiska cykeln, även under marknadsnedgångar. Detta bidrar till stabiliteten i portföljen, då utdelningsaktier ofta är stora, väletablerade företag med stabila kassaflöden och mindre volatilitet jämfört med mindre företag.

Fördelen med potentiella dubbla vinster i form av kursuppgång och utdelningar är särskilt attraktiv. Detta skyddar till viss del mot dåliga marknader, eftersom utdelningsaktier vanligtvis erbjuder pålitliga inkomstströmmar.

Slutligen bör investerare tänka på att utdelningsaktier ofta är företag med goda fundamentala värden. Exempelvis har företag som Coca-Cola betalat ut kvartalsutdelningar i årtionden utan avbrott. Men det finns också nackdelar, såsom brist på volatilitet och möjlig sektorkoncentration, vilket kan leda till problem om en viss sektor drabbas av motgångar

Utdelningsaktier i topp 2023 med fokus på spridning över sektorer

Under 2023 har flera företag utmärkt sig som ledande inom utdelningsaktier, både inom svenska och internationella marknader. Dessa företag har uppvisat en imponerande historik av utdelningstillväxt och attraktiva direktavkastningar.

 1. Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD): Ett Texas-baserat energiföretag med en utdelningshistorik på 24 år och en direktavkastning på 7,35%​​.

 2. Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW): Ett amerikanskt tillverkningsföretag med en 51-årig utdelningstillväxt och en direktavkastning på 2,43%​​.

 3. Republic Services, Inc. (NYSE:RSG): Ett ledande företag inom avfallshantering i USA med en 19-årig utdelningshistorik och en direktavkastning på 1,52%​​.

 4. Nucor Corporation (NYSE:NUE): En av USA:s största och mest diversifierade ståltillverkare med en 50-årig utdelningshistorik och en direktavkastning på 1,31%​​.

 5. Stryker Corporation (NYSE:SYK): Ett amerikanskt medicintekniskt företag med 29 år av utdelningstillväxt och en direktavkastning på 1,12%​​.

 6. International Business Machines Corporation (NYSE:IBM): En amerikansk teknikjätte med en 28-årig utdelningshistorik och en direktavkastning på 4,71%​​.

 7. Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO): Ett ledande företag inom IT och nätverksteknik med en 12-årig utdelningshistorik och en direktavkastning på 2,92%​​.

 8. Ecolab Inc. (NYSE:ECL): Ett amerikanskt multinationellt företag specialiserat på vatten-, hygien- och energiteknik med en 31-årig utdelningshistorik och en direktavkastning på 1,28%​​.

 9. McKesson Corporation (NYSE:MCK): Ett av världens största hälsovårdsföretag med en sjuårig utdelningstillväxt och en direktavkastning på 0,57%​​.

 10. ConocoPhillips (NYSE:COP): Ett av världens största oberoende E&P-företag inom energisektorn med en utdelningshistorik sedan 2015 och en direktavkastning på 3,91%​​.

Dessa företag representerar en blandning av sektorer och geografiska områden, vilket ger en mångsidig tillgång till utdelningsaktier för investerare som söker stabila, långsiktiga avkastningar.

Ett axplock svenska utdelningsaktier

För att komplettera den internationella listan, här är några framstående svenska utdelningsaktier för 2023. Dessa företag har visat på en stabil utdelningshistorik och attraktiva direktavkastningar.

 1. Raketech Group Holding (OM:RAKE): Ett online-affiliate och performance marketing företag med en utdelning på 6,36%, vilket placerar det i topp 25% av utdelningsbetalarna på den svenska marknaden.

 2. Betsson AB (OM:BETS B): Ett företag som investerar och förvaltar online-spelverksamhet, främst i Norden och Latinamerika, med en utdelning på 4,46%.

 3. Beijer Alma (OM:BEIA B): Ett företag verksamt inom komponenttillverkning och industrihandel, med en utdelning på 2,05%.

 4. B3 Consulting Group (OM:B3): Ett konsultföretag inom IT och ledarskap, med en imponerande utdelning på 9,59%.

 5. Assa Abloy (ASAZF): Detta företag erbjuder en utdelning på 1,85%.

 6. Bahnhof AB (3B7.F): Med en utdelning på 14,83%.

 7. SSAB (SSAB-B.ST): Ett stålföretag med en utdelning på 11,60%.

 8. Nordic Paper (NPAPER.ST): Erbjuder en utdelning på 10,84%.

 9. G5 Entertainment (G5EN.ST): Med en utdelning på 10,79%.

 10. Boliden (BOL.ST): Ett gruv- och smältverksföretag med en utdelning på 8,74%.

 11. Telia Company (TELIA.ST): Erbjuder en utdelning på 8,14%.

 12. Peab (PEAB-B.ST): Ett bygg- och anläggningsföretag med en utdelning på 7,79%.

 13. Tele2 (TEL2-A.ST): Telekommunikationsföretag med en utdelning på 7,63%.

 14. Rottneros (RROS.ST): Ett pappersmassaföretag med en utdelning på 6,99%.

Utdelningsaristokrater & varför det kan vara bra att hålla ett öga på dessa

utdelningsaristorakter

Utdelningsaristokrater är aktier i S&P 500-indexet som har ökat sina utdelningar årligen under de senaste 25 åren. Dessa företag har överlevt stora ekonomiska händelser som dotcom-bubblan år 2000, finanskrisen 2007-09, och pandemin 2020, samtidigt som de kontinuerligt höjt sina utdelningar varje år. Dessa företag är uppskattade av investerare för deras tidstestade hållbarhet, fortsatta relevans genom decennierna, pålitliga kassaflöden och solida finansiella hälsa.

Exempel på utdelningsaristokrater och deras betydelse i en utdelningsportfölj

Trots deras imponerande historik är utdelningsaristokrater inte nödvändigtvis en säker satsning för säker inkomst. Deras lista har en överlevnadsbias, eftersom endast de aktier som har fortsatt att höja sina utbetalningar varje år syns. Under finanskrisen 2007 minskade eller avbröt 16 av 60 utdelningsaristokrater sina utdelningar.

De mest tillförlitliga utdelningsaristokraterna behåller stark finansiell hälsa, betjänar marknader som förändras långsamt och presterar väl under recessioner. Några av de främsta utdelningsaristokraterna för 2023 inkluderar bland annat:

Nr.FöretagDirektavkastningÅrliga utdelningsökningar
1C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)2.95%25 år
2Eversource Energy (ES)4.61%25 år
3York Water Co (YORW)2.13%25 år
4Cambridge Bancorp (CATC)4.47%25 år
5FactSet Research Systems Inc (FDS)0.86%25 år
6J M Smucker Co (SJM)3.80%26 år
7Enterprise Products Partners L.P. (EPD)7.61%26 år
8Graco Inc. (GGG)1.17%26 år
9First of Long Island Corp (FLIC)7.08%27 år
10Church & Dwight Co., Inc. (CHD)1.18%27 år

Utdelningscheman

Ett överskådlig schema för att aktier

Typiska utdelningsperioder i Sverige

I Sverige har utdelningsscheman för aktier en unik struktur. Exempelvis hos bolag som Atlas Copco, har utdelningen hållits stabil eller ökat årligen sedan 1983, vanligen utbetald en gång per år. På grund av pandemin delades dock utdelningen upp i två betalningar under ett år. Ett annat exempel är Castellum, som har ökat sin utdelning varje år sedan 1997 och är ett av de få bolag som betalar utdelning halvårsvis.

Under pandemin skedde anmärkningsvärda förändringar i utdelningsscheman. Många bolag, som tidigare haft en konsekvent utdelningshistorik, såg sig nödsakade att skjuta upp eller justera sina utdelningsplaner. Exempelvis valde Sweco att betala ut hälften av den föreslagna utdelningen under pandemin och resten senare under året när situationen stabiliserats. Detta visar på en flexibilitet och anpassningsförmåga hos svenska företag i osäkra ekonomiska tider.

Jämförelse med amerikanska utdelningsscheman

När det gäller jämförelsen mellan svenska och amerikanska utdelningsscheman, uppvisar de amerikanska systemen vissa distinkta skillnader. I USA är det vanligare med kvartalsvisa utdelningar, medan i Sverige är årliga eller halvårsvisa utdelningar mer förekommande. Detta reflekterar en grundläggande skillnad i företagskultur och investeringsstrategier mellan de två länderna. Amerikanska företag tenderar att fokusera på att regelbundet återbetala kapital till sina aktieägare, medan svenska företag ofta prioriterar långsiktig tillväxt och stabilitet.

Dessutom visar den svenska responsen på pandemin en anmärkningsvärd flexibilitet. Många svenska företag justerade snabbt sina utdelningsscheman för att bevara kapital och säkerställa långsiktig stabilitet, medan amerikanska företag i många fall fortsatte med sina planerade utdelningar trots ekonomisk osäkerhet. Denna skillnad i strategi understryker de olika synsätten på aktieutdelningar och företagsstyrning i de två ekonomierna.

Sammanfattningsvis speglar utdelningsscheman i Sverige och USA de underliggande ekonomiska och kulturella skillnaderna mellan länderna. Medan svenska företag tenderar att anpassa sina utdelningsstrategier för att upprätthålla långsiktig stabilitet, fokuserar amerikanska företag mer på regelbundna och konsekventa utdelningar för att tillfredsställa aktieägarnas kortsiktiga förväntningar.

Största utdelningarna 2023

person holding fan of 100 us dollar bill

Lista över företag med högst direktavkastning 2023

Under 2023 har vissa aktier i USA visat en exceptionellt hög direktavkastning. Bland dessa finns Blue Ridge Bankshares Inc, Big 5 Sporting Goods Corp, och Dynex Capital, Inc., vars utdelningsavkastning sträcker sig från 10.83% till 16.25%​​. Andra framträdande företag på listan inkluderar Berry Corp, Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, och Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc, som alla erbjuder avkastningar över 12%​​. Dessa siffror illustrerar attraktiviteten hos vissa utdelningsaktier, särskilt för investerare som söker hög avkastning på sina investeringar.

Vikten av att inte stirra blint på hög direktavkastning

Att investera i aktier med hög utdelningsavkastning kan verka lockande, men det medför vissa risker. Aktier med exceptionellt hög utdelning kan ge en falsk trygghet, då dessa utdelningar inte alltid är lika förutsägbara som bankräntor. Faktum är att utdelningsinkomster kan försvinna plötsligt om företagen inte kan uppfylla sina åtaganden​​.

En hög utdelningsavkastning kan ibland signalera fara snarare än en bra affär, speciellt om det återspeglar investerares skepticism om företagets förmåga att upprätthålla nuvarande utdelning. Det är därför viktigt att fokusera på aktier som har bibehållit eller ökat sin utdelning under ekonomiska eller börsnedgångar, vilket ofta indikerar en stabilare och mer hållbar verksamhet​​.

Investerares strategier bör inte enbart baseras på hög utdelningsavkastning. Att diversifiera investeringar över olika ekonomiska sektorer är en klok strategi för att undvika överexponering mot specifika branschtrender eller investerarmodenycker. Det är också viktigt att titta på företagens historik av utdelningsbetalningar som en indikation på tillförlitlighet och lönsamhet på lång sikt​​.

Sammanfattningsvis, medan höga utdelningsavkastningar kan vara attraktiva, är det avgörande för investerare att se bortom bara utdelningsavkastningen och bedöma företagens övergripande finansiella hälsa, affärsmodell och förmåga att generera stabila kassaflöden. Detta tillvägagångssätt minskar riskerna och bidrar till en mer balanserad och långsiktig investeringsportfölj.

Historisk direktavkastning & att se kriser

Direktavkastning

Utdelningskarier har visat sig vara en stabil och pålitlig investering under långa perioder. De erbjuder både tillförlitlighet och tillväxt, och historisk analys visar att utdelningsväxande aktier har lett marknadsavkastningarna över tid. Mellan 1986 och 2016 gav utdelningsväxande aktier en årlig avkastning på 11,7%, jämfört med 9,9% för alla utdelningsbetalare och endast 6,6% för den kanadensiska S&P/TSX Composite Index under samma period. Detta understryker vikten av utdelningsaktier för långsiktig framgång​​.

Hur har bolagen klarat av ekonomiska kriser?

Under den finansiella krisen 2007-2009 påverkades även utdelningsaktier. Många solida företag såg sig tvingade att sänka sina utdelningar, vilket påverkade investerares inkomster och förmögenheter. Av 139 Dividend Champions vid slutet av 2007 sänkte 11 sina utdelningar 2008, och av 128 vid slutet av 2008 sänkte 22 sina utdelningar 2009. Detta visar att även om utdelningsaktier generellt är mer stabila, är de inte immuna mot ekonomiska kriser​​​​​​.

En strategi som framhävs är att upprätthålla en diversifierad utdelningsportfölj. Diversifiering över olika sektorer kan hjälpa till att mildra påverkan av utdelningssänkningar, särskilt i ekonomiskt svåra tider. Investerare som följde denna strategi under krisen lyckades bättre med att bevara sina utdelningsinkomster​​.

Sammanfattningsvis visar historiska data att utdelningsaktier kan erbjuda en stabil inkomstkälla och vara en viktig del av en långsiktig investeringsstrategi. Dessa aktier tenderar att ha lägre volatilitet jämfört med icke-utdelningsbetalare, men de är inte immuna mot ekonomiska kriser. Strategisk diversifiering och grundlig analys av företagens förmåga att upprätthålla och öka utdelningar är avgörande för att navigera genom ekonomiska nedgångar.

Investeringsstrategier

Investeringsstrategier

Investerare som syftar till att bygga en portfölj av utdelningsaktier för 2023 bör noggrant överväga olika faktorer och strategier. Detta inkluderar att balansera hög avkastning med stabilitet i utdelningsaktier, vilket är särskilt viktigt i ett ekonomiskt klimat där recessionens risker ökar.

Faktorer att överväga vid val av utdelningsaktier

 1. Utdelningsavkastning: Det är viktigt att förstå utdelningsavkastningen, vilket är ett finansiellt mått som uttrycker aktiens årliga utdelning som en procentandel av aktiens nuvarande pris.

 2. Utdelningsavkastningens dynamik: Utdelningsavkastningen rör sig omvänt till aktiepriset. En hög avkastning kan betyda mer inkomst per investerad dollar, men en ökning i avkastning kan vara problematisk om aktiepriset sjunker kraftigt.

 3. Utbetalningens förhållande: Detta mått visar hur stor del av företagets inkomst som betalas ut som utdelning. En låg utbetalningsförhållande kan indikera att företaget återinvesterar merparten av sina vinster, medan en hög utbetalningsförhållande kan vara ett tecken på en stadig inkomstkälla.

 4. Utdelningstillväxt: Det är också viktigt att överväga hur snabbt ett företag har ökat sin utdelning historiskt sett. En stark historik av utdelningstillväxt kan indikera fortsatt tillväxt framöver.

Balansera hög avkastning mot stabilitet i utdelningsaktier

När man balanserar hög avkastning mot stabilitet i utdelningsaktier, bör man överväga följande:

 1. Investeringskvalitet och kreditbetyg: Att välja företag med starka kreditbetyg är avgörande. Företag som har investment-grade kreditbetyg tenderar att hantera ekonomiska svängningar bättre.

 2. Marknadsvärderingar: Aktier som handlas till attraktiva värderingar kan erbjuda bättre skydd under marknadssvängningar. Detta inkluderar att leta efter aktier som handlas till en rabatt jämfört med deras nettotillgångsvärde.

 3. Diversifiering och riskspridning: En väl diversifierad portfölj över olika sektorer och geografiska områden kan bidra till att minska riskerna. Det är viktigt att inte överexponera sig mot en enskild sektor eller marknad.

 4. Makroekonomisk inverkan: Aktuella ekonomiska trender, som inflationskontroll och ränteförändringar, bör övervägas när man väljer utdelningsaktier. Företag som kan stå emot ekonomiska nedgångar är att föredra.

 5. Långsiktig potentiell avkastning: Man bör överväga företag som erbjuder en attraktiv “avkastningsprofil” vilket innebär en kombination av utdelningsavkastning och potentiell kapitaltillväxt.

 6. Resiliens under ekonomiska nedgångar: Företag med stabila affärsmodeller och starka balansräkningar är mer benägna att uthärda under ekonomiska nedgångar och fortsätta att betala utdelningar.

 7. Investor Takeaway: En strategi som innefattar investeringar i undervärderade, defensivt positionerade och högavkastande aktier kan vara fördelaktig i vårt nuvarande ekonomiska landskap.

Avslutning

Sammanfattning av viktiga punkter

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera vikten av en grundlig utvärdering och strategisk planering när det gäller investeringar i utdelningsaktier. Nyckelaspekter inkluderar:

 1. Försiktiga val av utdelningsaktier: En grundlig analys av utdelningsavkastning, utdelningsutbetalningsförhållande, och utdelningstillväxtens hastighet är avgörande.

 2. Balans mellan avkastning och  stabilitet: Investeringar i företag med starka kreditbetyg, attraktiva värderingar, och en beprövad förmåga att hantera ekonomiska nedgångar erbjuder en balans mellan hög avkastning och stabilitet.

 3. Diversifiering och riskspridning: Att ha en diversifierad portfölj som täcker olika sektorer och geografier är viktigt för att minska riskerna.

 4. Makroekonomisk analys: Att vara medveten om de rådande ekonomiska förhållandena, inklusive inflationskontroll och ränteförändringar, och hur dessa påverkar olika sektorer och företag.

 5. Fokus på långsiktig potentiell avkastning: Välja företag som inte bara erbjuder hög utdelningsavkastning utan också potential för kapitaltillväxt.

 6. Resiliens under ekonomiska nedgångar: Företag som kan stå emot ekonomiska svängningar och fortsätta att leverera utdelningar är särskilt värdefulla i osäkra tider.

Framtidsutsikter för utdelningsaktier 2024

Med tanke på de aktuella ekonomiska förhållandena, inklusive minskad inflation och potentiella räntehöjningar, är det sannolikt att 2024 kommer att innebära vissa utmaningar men även möjligheter för investerare i utdelningsaktier. De företag som kan visa på starka balansräkningar, stabil och hållbar utdelningstillväxt och förmågan att hantera makroekonomiska förändringar kommer sannolikt att fortsätta vara attraktiva investeringar. Därtill, en försiktig och väl genomtänkt diversifiering kan bidra till att maximera avkastningen samtidigt som risken minimeras. Genom att hålla sig informerad om marknadstrender och ekonomiska indikatorer, kan investerare anpassa sina strategier för att bättre hantera potentiella marknadsförändringar under 2024.