Välkommen till bästa indexfonder!

Att spara i indexfonder är idag ett populärt sparsätt. Bästa indexfonder är en guide till dig som är nybörjare eller erfaren investerare, för att svara på frågor om indexfonder. Dessutom presenterar vi de allra billigaste indexfonderna att investera i år 2022. Sidan är skriven så att vem som helst ska kunna förstå vad konceptet gällande indexfonder är för någonting, för sanningen är den att det är mycket enkelt. 

Nedan har vi sammanställt tre fondplattformar som vi själva använder vid investeringar. Vi använder dessa för att bland annat kunna jämföra avgifter sinsemellan. Nordnet använder vi för dess smidighet att månadsspara. Gör som oss och kom igång idag med ditt sparande för en tryggare framtid med dessa tre plattformar nedan.

Lycka till! 

Vilka är de 20 bästa indexfonderna med lägst avgift 2022?

Till att börja med går det inte att säga vilka indexfonder som kommer gå bäst år 2022, då året ännu inte nått sitt slut. Som ett resultat av detta kan vi för dig presentera vilka indexfonder med lägst avgift som har gått bäst fram till idag (2022-09-21, klockan 20:38). Kortfattat har låga avgifter stor betydelse för din avkastning över tid och bör således vara ett viktigt urvalskriterium för dig när du väljer indexfonder. Därför har vi sammanställt de 20 bästa indexfonderna med lägst avgift 2022. Avgifterna pendlar mellan 0-24%. Listan uppdateras vidare en gång i kvartalet.

Indexfond Utv. i år Utv. 3 år Avgift %
−14,54%
21,01%
0,00%
6,11%
36,16%
0,08%
−25,10%
-
0,17%
11,43%
-
0,17%
11,60%
49,68%
0,20%
4,58%
47,79%
0,21%
−9,07%
7,95%
0,21%
−21,19%
11,65%
0,21%
4,90%
45,15%
0,21%
−21,76%
13,83%
0,22%
−21,04%
-
-
0,22%
−4,59%
10,80%
0,22%
−11,74%
5,08%
0,22%
9,12%
49,49%
0,23%
−19,56%
18,19%
0,23%
6,82%
36,91%
0,23%
6,02%
36,50%
0,24%
−2,96%
10,46%
0,24%

Vilka var de 20 bästa indexfonderna med lägst avgift 2021?

Indexfond Utv. 1 år Utv. 3 år Utv. 5 år Avgift %
32,60%
86,06 %
86,57 %
0,00 %
35,16%
83,91 %
-
0,10 %
29,11%
-
-
0,17 %
-
-
-
0,17%
47,27%
-
-
0,17 %
41,02%
104,77%
126,68%
0,20 %
42,95%
102,89%
129,03%
0,20 %
11,99%
41,09%
52,27%
0,21 %
35,60%
96,75%
106,97%
0,21 %
32,67 %
52,99 %
95,40 %
0,21 %
40,51%
106,71%
134,38%
0,21 %
35,20%
84,37%
102,20%
0,22 %
37,70%
-
-
0,22 %
27,68%
56,20%
65,39%
0,22 %
10,95%
38,84%
48,12%
0,22 %
40,94%
112,73%
142,17%
0,23 %
27,90%
54,43%
62,84%
0,23 %
34,39%
82,75%
101,85%
0,26 %
35,11%
84,18%
100,44%
0,27 %
34,65%
97,84%
108,13%
0,27 %

Vad är indexfonder?

När du väljer att investera i en indexfond så investerar du i ett helt index – i motsats till att investera i enskilda aktier. Alltså är ett index ett standardmått för förändringar inom en grupp av aktier. Denna grupp fungerar som ett riktmärke för börsen i sin helhet eller för specifika delar av marknaden. Med andra ord är en indexfond en kombination av aktier som ska spegla och följa ett visst marknadsindex.

Ett exempel

Vi väljer att investera pengar i indexfonden PLUS Mikrobolag Sverige Index. Denna fond en börshandlad indexfond som har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm Small Cap GI. Indexet består av de 100 minsta bolagen på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). Vår investering i denna indexfond innebär vidare att jag har investerat pengar i en indexfond som består av Stockholmbörsens 100 minsta bolagen.

Vilka var de 10 bästa indexfonder år 2020?

Indexfond Utv. 1 år Utv. 3 år
24,44
67,89 %
20,02 %
73,59 %
16,62 %
50,75 %
16,05 %
45,46 %
14,57 %
46,07 %
14,15 %
36,14 %
13,65 %
39,22 %
13,52 %
44,45 %
13,29 %
45,37 %
12,91 %
39,86 %

Vad är skillnaden mellan indexfonder och andra typer av fonder?

För det första förvaltas fonder av fondbolag. För det andra väljer dessa fondbolag ut vilka värdepapper fonden ska investera i. Dessutom finns det en skillnad mellan passiva och aktiva fonder. När det handlar om aktiv förvaltning manövreras köp- och säljbeslut, som vanligen kräver mer tid och engagemang av fondförvaltaren. Detta innebär i sin tur högre förvaltningsavgifter. Alltså är den stora skillnaden mellan traditionella fonder och indexfonder att indexfonder förvaltas passivt. Indexfonderna följer ett visst index utan några aktiva val eller justeringar förutom att följa ett specifikt index. Som en konsekvens av detta är indexfonder billigare än andra fonder.

Är indexfonder värda att investera i?

Att månadsspara och vara långsiktig i indexfonder har visat sig vara en utav de bästa investeringarna du som privatsparare kan göra, och många studier visar att färre än en procent av investerare som handlar med aktier slår aktiemarknaden över tid. Trots gedigna utbildningar och lång erfarenhet misslyckas även de mest rutinerade aktiehandlarna att slå index. Detta innebär att indexfonder är en stabil investering för de flesta investerare. 

Vad grundar sig egentligen detta i?

Marknaden är komplex. Som resultat går det inte att garantera framtida utfall. Några påverkansfaktorer handlar om politik, psykologi samt konflikter. Visste du att till och med väder har en påverkan på företagens framgång? För en absolut majoritet av individer som vill investera sina pengar på börsen är det med andra ord bättre och tryggare att investera i indexfonder än att bygga en egen aktieportfölj som grundar sig i egna prediktioner. Det finns dock vissa saker du som privatsparare behöver tänka på innan du investerar ditt kapital i indexfonder. Dessa råd kan du följa i innehållsförteckningen nedan:

Lönar det sig alltid att investera i indexfonder?

När du investerar i indexfonder behöver du en tydlig tidsram. Indexfonder är nämligen bäst för långsiktiga investeringar. Föredrar du konceptet med att vara en passiv investerare och vill fokusera på långsiktiga investeringar är indexfonder rätt val för dig. 

Det finns däremot gånger då det kan vara vettigare att investera flertalet enskilda aktier. Till exempel efter en stor finanskris. När aktier är billiga kan du som investerare köpa ett större antal aktier och sälja när marknaden väl stabiliseras. 

Innehållsförteckning

Olika typer av indexfonder

Det finns flertalet olika indexfonder och en indexfond behöver inte följa ett specifikt index i ett land eller region. Indexfonder kan även vara bredare än så och till och med sträcka sig över flertalet länder/regioner. Nedan presenterar vi olika typer av indexfonder för dig.

 • Globala indexfonder

  En global indexfond ger för det mesta en bred exponering mot större delar av världen. Globala indexfonder är en mycket bra grundsten i din portfölj för riskspridningens skull. Exempel på bolag som en global indexfond kan innehålla är Apple, Amazon, Microsoft och Google. Tänk på att inte investera i för många globala indexfonder då de flesta globala indexfonder följer samma index. Att enbart investera i globala indexfonder innebär att du inte sprider dina risker. Mer information om detta finner du under rubriken diversifiering.

 • Europeiska indexfonder

  Nu när du har fått en inblick i vad globala indexfonder är, så kan du nog lista ut vad europeiska indexfonder innefattas av. När du investerar i en europeisk indexfond investerar du just på den europeiska aktiemarknaden. Detta innebär således att du får en exponering i de största europeiska bolagen. Precis som med globala indexfonder rekommenderar vi starkt att även investera i europeiska indexfonder för riskspridningen.

 • Svenska indexfonder

  Precis som det låter är svenska indexfonder fokuserade på att inrikta sig på den svenska börsen. Dessa indexfonder har som fokus att följa Stockholmsbörsen 30 mest omsatta bolag.

 • Indexfonder tillväxtmarknader

  För att spetsa till din portfölj kan ett alternativ vara att investera i indexfonder som har som fokus att följa diverse tillväxtmarknader, förslagsvis Asien och Afrika. Att låta din fondportfölj enbart bestå av indexfoner som investerar i tillväxtbolag är inget vi rekommenderar. Detta då man som investerare kanske inte har den inblick som behövs i de olika bolag som indexfonden väljer att förvalta i.

Fördelar och nackdelar

Det finns fördelar och nackdelar att handla med indexfonder. Nedan har vi därför summerat viktiga för- och nackdelar för dig som privatsparare. 

 • Indexfonder ger en bred exponering mot aktiemarknaden till en lägre avgift än vad de flesta traditionella fonder ger. Detta kan i sin tur resultera i en god avkastning.
 • Indexfonder är förutom låg förvaltningsavgift - en bra riskspridning. När du investerar i en indexfond får du en spridning över flertalet värdepapper.
 • Individuella företag kan både överträffa marknaden och underprestera, men generellt sett så stiger börsen över tid. Som resultat av detta så kan indexfonder generera bra avkastning på din investering för låga kostnader, vilket gör indexfonder till ett stabilt val.
 • Indexfonder kan inte överträffa index. Detta säger visserligen sig självt, då det inte går att få bättre avkastning än index om man sparar pengar i en indexfond.
 • När du investerar i indexfonder kan du inte heller förvänta dig att fonden ökar i raketfart. Oftast innefattas indexfonder av äldre och trygga bolag som har haft sina glansdagar. Indexfonder är således något för dig med lång sparhorisont.

Indexfonder på Avanza

Avanza har ett stort utbud av indexfonder. Fondbolaget grundandes 2006 och den första fonden i Avanzas regi är Avanza Zero. Denna fond är också Sveriges första fond utan avgifter. Avanza har idag totalt 17 egna fonder. 11 av dessa fonder är helt i Avanzas regi, medan 6 stycken fonder förvaltas med samarbeten. 

Med Avanzas globalfond sprider du riskerna över fler än 23 marknader och 11 branscher. Du investerar globalt på ett enkelt och billigt sätt. Till och med billigast i världen enligt en undersökning tillsammans med Morningstar.

Total avgift: 0,10%

Klicka här för att komma till fonden

Avanza Emerging Markets gör det möjligt att investera i världens tillväxtländer på ett enkelt sätt. Du sprider riskerna över fler än 24 tillväxtmarknader. Och självklart till marknadens billigaste pris.

Total avgift: 0,29%

Klicka här för att komma till fonden

Med Avanzas bredare svenska fond så får du en mix av både små, mellanstora och stora bolag. Och eftersom den bara kostar 0,17% i total avgift så är det också den billigaste Sverigefonden hos Avanza efter Avanza Zero.

Klicka här för att komma till fonden

Med Avanza USA investerar du i fler än 150 aktier på den amerikanska börsen på ett enkelt och billigt (och dessutom hållbart) sätt. Och den är marknadens billigaste USA-fond för privatpersoner. 

Total avgift: 0,17%

Klicka här för att komma till fonden

Med Avanza Europa så betalar du halva priset jämfört med snittet för liknande fonder. Och med fonden investerar du i fler än 100 aktier på 15 europeiska marknader.

Total avgift: 0,17%

Klicka här för att komma till fonden

Avanza Zero är Avanzas kunders populäraste fond och följer Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier. Med fonden följer du alltså automatiskt utvecklingen på dessa aktier — utan att du behöver betala en enda krona i avgift. 

Total avgift: 0,0 %

Klicka här för att komma till fonden

Avgiftsfria indexfonder på Avanza och Nordnet

Både Avanza och Nordnet erbjuder avgiftsfria indexfonder. De indexfonder som erbjuds av Avanza och Nordnet listas nedan:

Risknivå med indexfonder

Innan du investerar i en indexfond bör du titta över risknivån. Detta grundar sig i att indexfonder nästan uteslutande är aktiefonder. Indexfonden kommer alltså rasa lika mycket som själva indexet när det uppstår en ekonomisk kris. Detta är generellt inget problem om man som tidigare nämnt har en lång sparhorisont. 

Diversifiering

Enkelt förklarat innebär detta att sprida eller minimera riskerna i sitt sparande. Med diversifieringen sprider du din risk över flertalet tillgångar, till exempel flera indexfonder eller värdepapper. Det finns alltid en risk när du investerar dina pengar oavsett i vad det är. Vi tycker att du ska investera i så pass många indexfonder som behövs för att du ska få en bra fördelning över marknaden som just du vill uppnå med exponering och risk i åtanke. Vill du till exempel enbart återspegla världsekonomin klarar du dig egentligen på en globalfond. Väljer du istället en betydligt smalare indexfond är det viktigt att diversifiera med en eller flera andra indexfonder. Därmed är min rekommendation enligt egen investeringsplan att åtminstone investera i tre indexfonder för att sprida riskerna.

Kombinering av investeringar

Ytterligare en bra idé för att minimera riskerna med indexfonder är att även inkludera räntebärande värdepapper i din portfölj. Fonder kan ofta hjälpa till att begränsa risken, särskilt under tider av allmän volatilitet på de marknader där du investerar.

Andelen räntefonder som du rekommenderas att inkludera i din portfölj är ganska individuell, men den rekommenderade tumregeln är att ju kortare investeringsplan du har desto högre andel räntefonder bör du investera i och vice versa .

Bland mer erfarna investerare brukar de hänvisa mer till den klassiska fördelningen 60-40. Således 60 % i indexfonder och 40 % i räntebärande papper. 

Savelend

En annan kombinering av investeringar innefattas av Savelend.

Savelend är en plattform som på ett enkelt sätt låter dig låna pengar genom investeringskrediter och lån. (även känd som P2P-utlåning eller peer-to-peer-plattformar). Enkelt uttryckt kan privatpersoner eller företag som behöver ett lån kontakta Savelend, då kopplar Savelend företaget/privatpersonen till dig som investerat i de lånen och du får avkastning.

Savelend fungerar som en mellanhand mellan dig och den person eller det företag som vill låna pengar mot en mindre avgift. 

När du investerar i ett lån hos Savelend kan du välja vilken typ av lån du vill investera. Savelend är ett bra komplement till börsen då det ger bra avkastning samtidigt som det är bra sätt att sprida riskerna på.

Låga avgifter

Det är en god idé att investera i indexfonder med låga förvaltningsavgifter. Min rekommendation är att du ska välja en indexfond med en så pass låg avgift som 0-0,30%. Vanligtvis stämmer det att indexfonder har lägre avgifter, men det finns undantag. Det du som privatsparare ska fokusera på är att avgifterna ska vara låga. På så vis försvinner inte din avkastning till förvaltningsavgiften.

Investera månatligen

Gör det inte svårare än vad det är! Finansmarknaden kryllar av intelligenta människor som lägger oerhört mycket tid på att bedöma vad olika aktier är värda. Ingen kan med all säkerhet säga hur en viss aktie/fond kommer att utveckla sig. Du borde alltså inte försöka att tajma marknaden. Investera pengar månatligen. Vi råder dig till att köpa indexfonder när du har pengar som du vill placera långsiktigt och sälj när du behöver det investerade kapitalet eller inte längre vill ta några risker.

Vilka skattesatser gäller för indexfonder?

Skatten skiljer sig inte åt mellan indexfonder och traditionella fonder. Däremot har det en viss betydelse vilket form av konto du väljer att investera från. Skatterna beroende på typ av konto ser ut som följande:

0 %
Aktie-/Fondkonto
0 %
Investeringssparkonto (ISK)
0 %
Kapitalförsäkring (KF)

Vilket investeringskonto ska jag välja för indexfonder?

ISK

Med ett ISK-konto betalar du schablonskatt varje år oavsett om ditt kapital stiger eller sjunker. Dessutom behöver du inte redogöra något till Skatteverket, då detta inkluderas årsvis i din deklaration. I och med att indexfonder oftast innefattas av en lägre fondavgift är ett ISK-konto bra för investeringar med lång sparhorisont. Eftersom 0,375% dras i skatt varje år är ett ISK-konto att rekommendera ifall avkastningen är mer än 1% per år. Är den 1% eller lägre finns det risk för att utvecklingen på innehavet samt skatt går jämnt ut. En nackdel med ISK-konton är att det inte går att göra avdrag i deklarationen vid förlust av försäljning av indexfonder.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring och ISK är två likartade sparformer. Båda innefattas av samma årliga schablonskatt. Likt ISK slipper du även att deklarera dina investeringar. Du som företagare har ingen möjlighet till att investera i ISK-konto, utan måste välja att investera i antingen kapitalförsäkring eller i ett aktie- och fondkonto. Väljer du sparformen kapitalförsäkring när du handlar med indexfonder är även förmånstagare vid dödsfall möjligt. Alltså, om du till exempel ska börja spara pengar till dina barn i indexfonder är rekommendationen från mig till dig att välja att investera med kapitalförsäkring (KF). Det kan även vara fördelaktigt att investera i ett konto med KF ifall du handlar med utländska värdepapper. 

Aktie- och fondkonto

Varför ska du använda ett aktie- och fondkonto? Det finns några fördelar att investera med ett aktie- och fondkonto. Ingen skatt betalas förrän den dagen man väljer att sälja sitt innehav. Denna sparform innefattas med andra ord inte av schablonskatt som i ISK och KF. I ett aktie- och fondkonto kan du även kvitta vinster mot förluster samt att du står som ägare till dina värdepapper. 

Så här bygger du en trygg portfölj i tre steg för indexfonder

1

Registrera dig på en fondplattform
Vi själva nyttjar Avanza och är mycket nöjd med deras lättmanövrerade hemsida samt stora utbud av indexfonder. Känner du dig ny och osäker skulle vi rekommendera BetterWealth.

BetterWealth är en fondrobot som utefter dina förutsättningar hjälper dig att skräddarsy en portfölj. 

I övrigt har vi Savr, med marknadens bästa fondavgifter samt många nöjda kunder.

2

Välj ut åtminstone tre indexfonder
Vi själva har valt en spridning som ser ut som följande; en svensk indexfond, en globalfond samt en europafond.

Tänk på riskspridning
Fokusera inte bara på en indexfond. Titta gärna över vilken fond som skulle passa dig bäst. Det finns möjlighet att välja indexfonder i olika branscher.

3

Automatiskt månadssparande
Avanza, Savr och Betterwealth kan du enkelt månadsspara automatiskt. Detta alternativ gör att det dras pengar från ditt bankkonto varje månad in på dina indexfonder. Smidigt va?

Hur investerar jag i indexfonder?

Det finns flertalet olika plattformar att nyttja för att investera i indexfonder. Vår absoluta rekommendation till dig som ny som investerare att överväga följande alternativ. Det första alternativet är:

Fondrobot

Betterwealth

Betterwealth är en fondrobot. Detta innebär att servicen hjälper dig med att skapa din egna skräddarsydda portfölj baserat på dina förutsättningar. Betterwealth investerar bara i börshandlade indexfonder med begränsad risk. Vidare stödjer sig Betterwealths investeringar sig på forskning och inte magkänsla. Detta gör det tryggt för dig att investera både som erfaren och nybörjare. Dessutom är Betterwealth den billigaste digitala investeringstjänsten på marknaden just nu, med ett förvaltningsarvode på endast 0,99 % / år.

Till Betterwealth

Det andra alternativet är Nordnet

Gör som en miljon andra

Nordnet

Om du vill komma igång med aktiehandel på nätet är Nordnet ett utmärkt alternativ. Denna svenskägda plattform är stabil och pålitlig och erbjuder ett brett utbud av alternativ för handel med aktier, fonder, ETF:er, certifikat och kryptovalutor. Nordnet är en av de mest populära nätmäklarna i Sverige, så du kan vara säker på att du får en högkvalitativ tjänst. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren trader har Nordnet något att erbjuda alla.

Till Nordnet

Det tredje alternativet är Avanza

Populärast

Avanza

Avanza är en av Sveriges ledande aktiemäklare och har under många år levererat kvalitativ service till sina kunder. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, vilket gör det till ett bra val för dem som vill investera i aktier och fonder. Avanzas tjänster inkluderar investeringsrådgivning, portföljförvaltning och aktiehandel. Avanza är ett bra val för dig som vill börja spara i aktier och fonder. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster och har ett team av erfarna proffs som kan ge dig den vägledning du behöver för att fatta de bästa investeringsbesluten.

Till Avanza

Det fjärde och sista alternativet är Savr

Uppstickaren

Savr

SAVR är en fondmäklare som har i syfte att göra det billigare för dig som investerare. SAVR har nämligen som mål att erbjuda marknadens lägsta fondavgifter. I genomsnitt är det 30-50 % billigare att äga fonder hos SAVR i jämförelse med andra plattformar. I dagsläget finns det över 1300 olika fonder att investera i.

Till Savr

Här är två exempel på hur fördelningen av indexfonder kan se ut i en portfölj. 

Nybörjarportfölj A

Denna indexportfölj fokuserar främst på globala indexfonder
 • 70 % av indexfonderna är globala
 • 15 % av indexfonder är från Sverige
 • 15 % av indexfonderna finns hos tillväxtmarknader

Nybörjarportfölj B

Denna indexportfölj fokuserar på Sverige och Europa
 • 40 % av indexfonderna är globala
 • 35 % av indexfonderna finns i Sverige
 • 25 % av indexfonderna finns i Europa

Tid och risk med indexfonder

Trots turbulens och börskrascher är det viktigt att komma ihåg att aktiemarknaderna haft en positiv utveckling sett ur ett större och längre perspektiv. Hur som helst är det viktigt att ha i åtanke att risken för förlust minskar över tid trots att dina investeringar kan svänga fram och tillbaka på kort sikt. Således är investeringar med hög risk också mer känsliga för upp- och nedgång, men det förekommer även instabilitet vid investeringar med lägre risk. Därför är det viktigt att du som privatsparare har en förståelse för sambandet mellan tid och risk.

Kontaktformulär

Har du några frågor som du inte har fått besvarade eller vill du kanske åt en reklamplats? Tveka inte att kontakta oss.